Les 3

Water uit de kraan - onderbouw

Maatsoort

4/4

Aftellen

U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.

Akkoorden-schema

|   D   | (D = Dmajeur)

Slagtechniek

↓            ↓           ↓          ↓

1            2           3          4

Water    uit  de    kraan

Beginnoot

Pak het D akkoord en sla de B-snaar aan.

Aanleren

De leerkracht zingt het liedje met de bewegingen in zijn geheel voor.
De kinderen leren het al luisterend meezingen.

Extra Activiteiten

Context
Het is ochtend, je wordt wakker en stapt uit bed. Dan was je jezelf en poets je je tanden. Alles moet goed schoon zijn voordat je naar school gaat. Bespreek het ochtendritueel.

 

Bewegen

Water uit de kraan:

Tanden in je mond:

Op je neus een zonnestraal:

Spetters op de grond:

Handen:

Billen:

Buiken:

Neuzen:

Alles moet goed schoon:

Goedemorgen mensen, dieren:

Hier ben ik dan weer gewoon:

- Pantomimisch kraan open draaien

- Met de wijsvinger tandenpoetsbewegingen maken.

- Wijs met je wijsvinger naar je neus.

- Handen uitschudden.

- Handen laten zien.

- Met beide handen je billen vastpakken.

- Buik aanraken.

- Neus aanwijzen.

- Boen je gezicht met beide handen.

- Verstop je gezicht achter je handen.


- Kom langzaam tevoorschijn achter je handen en zwaaien.

 

Luisteren
Om het innerlijk gehoor te ontwikkelen speelt u gitaar en maken de kinderen de bewegingen zonder erbij te zingen. Iedereen zingt dus het liedje in zijn hoofd.


Improviseren
Kunt u met uw leerlingen nieuwe bewegingen bedenken? Speel langzaam en snel op uw gitaar en kijk of de kinderen u kunnen volgen.

Three - middenbouw

Maatsoort

4/4

Aftellen

U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.

Akkoorden-schema

|   D   | (D = Dmajeur)

Slagtechniek

↓                      ↓                                  ↓         ↓          ↓        ↓                          

1          2          3          4                      1         2         3         4

Three   little     fishes   were      of:      Three  little    fishes  were

 

Beginnoot

Pak het D akkoord en sla de b-snaar aan.

Aanleren

Omdat het een Engels liedje is bespreekt u eerst de tekst.
U leert ze “swimming in a pool” meespreken, dat kom 4x voor. U vertelt dat in de volgende coupletjes ook telkens herhaalde zinnetjes zitten. U spreekt ze uit en luistert of de kinderen dit oppikken. Laat ze alle herhaalde zinnetjes meedoen. Vraag of ze weten wat ze spreken, vertaal de tekst. De kinderen leren al zingend meezingen.

Extra Activiteiten

Context
Ook dieren hebben een mama die goed op ze let, maar waar was de mama van de kindertjes die Cake aten?

Bewegen
Kinderen bewegen tijdens het zingen met specifieke bewegingen die horen bij het dier.

Luisteren
Een groepje kinderen kan de woorden “mama too” het hele lied doorzingen. Je krijgt een meerstemmig lied op deze manier.

Improviseren
U kunt kinderen ook solo’s geven. Één kind zingt bijvoorbeeld de eerste regel: “Three little fishes were swimming in a pool”, de rest van de kinderen maakt het liedje af.

Notatie
Met tekeningen op het bord kunt u de dieren aangeven waarover wordt gezongen. Een kind kan door aanwijzen de volgorde van het liedje veranderen.

To stop the train - bovenbouw

Maatsoort

4/4

Aftellen

U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.

Akkoorden-schema

|   E (majeur)   |

Slagtechniek

↓          ↓          ↓          ↓
1          2          3          4

Beginnoot

Sla de D-snaar en de G-snaar na elkaar aan, dat is het begin van het lied.

Aanleren

Zing het lied alsof je het spreekt. Het is een echt conducteurslied, dus zing het op een strenge toon. 5 Pounds wordt geroepen!
Leer het lied aan met de Call, Response Techniek:

Leerling: TO STOP THE TRAIN
Groep: IN CASES OF EMERGENCY

Leerling: PULL ON THE CHAIN
Groep: PULL ON THE CHAIN

Leerling: PENALTY FOR IMPROPER USE
Groep: 5 POUNDS

Extra Activiteiten

Context
Het lied kan je als canon zingen. De inzet is direct na de eerste woorden: To stop…
De inzet kan ook later beginnen, bv als de 1e conducteur zingt: In cases of…

Luisteren
Je kan het lied met verschillende slagjes spelen. Eerst 1x per maat aanslaan, dan 2x en vervolgens 4x. De train rijdt steeds sneller. Dan aanslaan van 4x naar 2x naar 1x en de trein stopt.

Improviseren
Er kan heel goed geïmproviseerd worden met het tempo. Probeer door het ritme waarmee u gitaar speelt (versnellen en vertragen) de leerlingen het idee te geven dat het een trein is waarin ze zitten.