Les 4

Vliegen - onderbouw

Maatsoort

6/8

Aftellen

U telt 2 x 6 tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.

Akkoorden-schema

|   Emi  |  Emi   |   D   |   D   |

Slagtechniek

↓                         ↓                        ↓                       ↓     

1       2       3       4      5      6   /   1      2       3       4      5      6

Dag                    klei-         ne      vo-                     gel      

Beginnoot

Zet de ringvinger achter de 3e fret van de kleine E-snaar en sla deze snaar aan.

Aanleren

Voor de onderbouw is dit een lang lied met veel tekst. Zie het als een verhaaltje.
U zingt bijvoorbeeld alle coupletten en de kinderen zingen het refrein
Deel het lied op in 3 stukken.

Extra Activiteiten

Context
Hoe zou het verhaal verder gaan? Waar vliegen de vogel en het kind naar toe?

Improviseren
Aan het begin en het einde maken de kinderen wind-geluiden met hun mond en met papiertjes.

Notatie
Met behulp van zelfgemaakte tekeningen kunt u de kinderen ondersteunen om de tekst te onthouden.

Bodisé - middenbouw

Maatsoort

4/4

Aftellen

U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.

Akkoorden-schema

| A | A | A | A |
| D | D | A | A |

| D | A | D | A |

| A | A | D | A |
| D | A | D | A |

Slagtechniek

↓          ↓          ↓                       ↓          ↓         ↓                          

1          e          2          e           3         e         4         e

Ma       noe      le         di           ba      ba       se        um

 

Beginnoot

Sla de E-snaar aan.

Aanleren

Vraag de kinderen waar de tekst over gaat (de tekst gaat nergens over, het zijn verzonnen woorden die lekker klinken). U leert de melodie regel voor regel. U zingt voor en de leerlingen herhalen. Spreek het lied ritmisch en zing alleen Bo Di Se.

Extra Activiteiten

Context
Het liedje speelt zich af in een land hier ver vandaan. Daar spreekt men Bodisediaans.

Bewegen
Er is een Bodisediaanse dans:
Regel 1: 4 stappen zijwaarts naar links. Op de tekst bo-di-se draai je een rondje*.
Regel 2: 4 stappen weer terug en op bo-di-se weer een rondje*.
Regel 3: (Sanco…) ga door je knieën en schud met je schouders.
Bij herhaling (Sanco…) kom je weer overeind.
Regel 4: 2 stappen naar links en 2 stappen naar rechts.

* Een rondje draai je volgens Bodisediaans gebruik met de handen naar de zon.

Improviseren
Maak gebruik van Call – Response.
Laat de kinderen zelf een tekst verzinnen op de melodie.
Hoe heet het land waar men Bodisediaans spreekt?

Notatie
Wat zie je allemaal in het land waar men Bodisediaans spreekt?
Maak een tekening.

Hé Akoemande - bovenbouw

Maatsoort

4/4

Aftellen

U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.

Akkoorden-schema

| A | A | D | D |
| D | D | G | G |
| D | D | G | G |

Slagtechniek

↓       ↓        ↓                     ↓      ↓       ↓                                 

1       e       2       e            3      e      4      e

 

Of je slaat op de 1e en de 3e tel aan.
Je kan ook elke tel aanslaan.

Beginnoot

Pak het D akkoord en sla de B-snaar aan.

Aanleren

Het is een Call, Response lied, een vraag en antwoord lied. De solo-zanger zingt iedere zin voor en de hele groep antwoord precies dezelfde zin.

Extra Activiteiten

Context
Vertaling:
Hé Akoemande - hé luister eens
Hé Akoema kiko - hé kijk eens
Koema kiko, Koema kiko - kijk eens goed

Bewegen
Bedenk op iedere muzikale zin (er zijn er drie) een beweging

Improviseren
Het lied is erg geschikt om mee te improviseren. Improviseer met hard / zacht, langzaam / snel.
Zorg ervoor dat de groep de voorzanger goed nadoet.