Les 5

Raad maar! - onderbouw

Maatsoort

2/4

Aftellen

Tel als volgt af: 1 e 2 e / 1 e 2 wat hoor ik toch, wat hoor ik toch…
De gitaar zet in op het woord “hoor”.

Akkoorden-schema

|  Emi |  A7  |  Emi  |  A7  |

Slagtechniek

          ↓          ↓         ↓     

 1       e          2        e

Wat   hoor     ik        toch       

Beginnoot

Sla de dunne E-snaar aan.

Aanleren

U zingt het liedje en de kinderen leren het al luisterend meezingen. De kinderen verzinnen zelf dierengeluiden.
Om de beurt verzint een kind een dierengeluid. De groep raadt om welk dier het gaat.

Extra Activiteiten

Context
Een kind bedenkt eerst een dierengeluid en de klas raadt welk dier bedoelt wordt.

Bewegen
Verander de tekst in: “Wat zie ik toch, wat zie ik toch? Wat is dat voor een beest? Kijk eens goed en raadt het maar, iedereen die kijkt.” Nu laten de leerlingen zien welk beest er wordt bedoeld.

Luisteren
Maak gebruik van harde en zachte geluiden. Let goed op dat het geluid past bij de grootte van het dier.

Improviseren
Verander het thema in stadsgeluiden: “ Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch, wat hoor ik in de stad? Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch, er is ook altijd wat.”

Drunken Sailor - middenbouw

Maatsoort

4/4

Aftellen

U telt vier tellen vooraf. De gitaar zet gelijk in met de zang.

Akkoorden-schema

|  Ami  |  G  |  Ami  |  G  Ami  |

Slagtechniek

↓          ↓         ↓                                  ↓          ↓         ↓                                  

1          2         3         4                      1          2         3         4

What    shall    we do    with the        drunk - en      sai  -    lor

Beginnoot

Sla de E-snaar aan.

Aanleren

U zingt regel voor regel het liedje voor. Uw leerlingen herhalen het.
Dan per twee regels en uiteindelijk het hele liedje.

Extra Activiteiten

Context
Het is een sea shanty die gezongen wordt bij het werk aan boord van een zeilschip. Tijdens het hijsen van de zeilen wordt het lied gezongen. Telkens als het refrein klinkt wordt er op het woord “hooray” een flinke hijs aan de zeilen gegeven. U kunt met uw leerlingen deze beweging nadoen.

Bewegen
Zie de context.

Improviseren
Het lied is geschikt om kinderen solo’s te laten zingen. Het refrein zingt iedereen.
Regel 1: solo what shall we do with the drunken sailor?
Regel 2: groep what shall we do with the drunken sailor?
Regel 3: solo what shall we do with the drunken sailor?
Regel 4: groep early in the morning.
Refrein: Iedereen Hooray ...

Mijn eigen ding - bovenbouw

Maatsoort

4/4

Aftellen

U telt drie tellen vooraf. De zang begint op de 4e tel.

Akkoorden-schema

|  Emi  |  A7  |  Emi  |  A7  | enz.

Slagtechniek

↓       ↓        ↓                     ↓      ↓       ↓                                 

1       e       2       e            3      e      4      e

Beginnoot

Zet de vinger in het 2e vakje van de G-snaar en sla deze aan.

Aanleren

Het is een lang lied met veel tekst. U leert de leerlingen eerst alleen het refrein.
Daarna deelt u de klas in 2en (bv jongens, meisjes). Verdeel de tekst over 2 groepen, de eerste 2 regels bv. de jongens, de volgende 2 regels bv de meisjes enz. Gezamenlijk weer het refrein.

Extra Activiteiten

Context
Bedenk met uw leerlingen een situatie, een verhaal, waarin dit lied gezongen zou kunnen worden.

Bewegen
Zet de 2 groepen tegenover elkaar en maak bewegingen (bv wegwerp-bewegingen met de hand) tegen de groep die aan het zingen is. Armen over elkaar, “talk tot he hand”.

Improviseren
Maak gebruik van body-percussie. Klap op de borst – handenklap

1          e          2          e          3         e         4         e
borst    borst    klap                  borst  borst   klap

(We will rock you van Queen)