Privacy Policy Gitaar in de Klas – Digmon Roovers

Oprichter: Digmon Roovers
mobiel: 06-55378258
mail: digmonroovers@gmail.com
KVK: 01152521 / BTW: NL001440362B89
Adres: K. Adenauerstraat 25
9728 SJ, Groningen
ING: NL47 INGB 0006 8779 29
website: https://gitaarindeklas.nl  /  digmonroovers.com
mail algemeen: gitaarindeklas@gmail.com

Gitaar in de Klas (GidK) – Digmon Roovers
Gevestigd aan K. Adenauerstraat 25, 9728 SJ, Groningen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
GidK – Digmon Roovers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je gebruik maakt van diensten van GidK – Digmon Roovers, dan hebben wij gegevens van jou nodig. Denk hierbij aan:
Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
IP-adres
Betaalgegevens

Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van uw gegevens. Een deel van het IP-adres verwerken we met Google Analytics wanneer je onze website bezoekt.

Abonnement

Wanneer jij een abonnement hebt genomen, vragen wij  jou om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die jij aan ons verstrekt via “mijn account”:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (i.v.m. BTW)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoon (mobiel)
 • Betaalgegevens

GidK – Digmon Roovers gebruikt bovenstaande persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. De abonnementsprijzen zijn inclusief 21% btw.
Een individu heeft tegen betaling van het abonnementsgeld gedurende de afgesproken periode na aankoopdatum de volledige beschikking over de binnen de afgenomen abonnement beschikbare content en mogelijkheden van de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving.

Ontvangers van persoonsgegevens

 • Hosting van onze website
 • Nieuwsbriefdienst en e-mails
 • Boekhouder en boekhoudsoftware

Minderjarigen
Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.
Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van GidK – Digmon Roovers. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Nieuwsbrief
Wanneer je een account hebt van GidK – Digmon Roovers ben je automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief. Op die manier blijf je op de hoogte van nieuws en belangrijke informatie. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Ditzelfde geldt wanneer je je alleen inschrijft voor de nieuwsbrief.
GidK – Digmon Roovers verwerkt je persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming. GidK – Digmon Roovers bewaart de informatie totdat je je afmeldt voor zijn nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze nieuwsbief. Iedere e-mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden. 

Zoomlessen
Voor de Zoomlessen gebruiken we de gegevens van je abonnement.
In dit geval gebruiken we alleen je naam en emailadres om de code te versturen voor het volgen van de Zoomlessen. Dit gaat via de mail of de code staat in het inloggedeelte van de website van Gitaar in de Klas, of via de nieuwsbrief.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

GidK – Digmon Roovers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Klantgegevens, welke noodzakelijk zijn voor de boekhouding, worden opgeslagen voor de duur van de fiscale bewaarplicht, namelijk 7 jaar. De gegevens worden gewist, als er na die periode geen relatie meer bestaat met de klant. E-mailberichten die niet onder de fiscale bewaarplicht vallen worden voor onbepaalde tijd in digitaal archief bewaard.

Delen met anderen

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen en niet gebruikt voor (andere dan de lessen van GidK – Digmon Roovers) commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Na het intrekken van jouw toestemming, verwijderen we jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gitaarindeklas@gmail.com.

Copyright & Intellectueel Eigendom
De rechten van het Intellectuele Eigendom met betrekking tot de inhoud van de website en Zoomlessen en de volledige inhoud van de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving worden door GidK – Digmon Roovers voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van GidK – Digmon Roovers is abonnementhouder niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten daarvan te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen. Hiermee wordt ook bedoeld het verstrekken van persoonlijk aan abonnementhouder toegekende inlogcodes aan derden.

Beveiliging
GidK – Digmon Roovers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met GidK – Digmon Roovers via email-adres: gitaarindeklas@gmail.com

Meer informatie
Ondanks de inzet van GidK – Digmon Roovers kan het voorkomen dat abonnementhouder ontevreden is over een werkwijze of afhandeling. GidK – Digmon Roovers staat open voor kritiek en voor het vinden van een oplossing.
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door GidK – Digmon Roovers, kun je contact opnemen via email-adres: gitaarindeklas@gmail.com
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.